หน้าแรก > แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน
  หมายเลขการสั่งซื้อ : * (เช่น 000001)
  ชื่อ-นามสกุล : *
  โทรศัพท์ : *
  หมายเหตุ :
  จํานวนเงินที่ชําระ : * (บาท)
  วันที่ชําระ :
*
  ธนาคารที่โอน : *
  เลขที่อ้างอิง : (เลขที่อ้างอิงจากธนาคารที่ใบนำฝากเงิน)
  รูปใบสลิป :
  ผลลัพธ์: *
 


> รอบการจัดส่งสินค้า(ส่งสินค้าจันทร์-ศุกร์เท่านั้น)
ทางเว็บไซต์มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูลไว้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 3 – 7 วันทำการ นับจากวันที่ทางเว็บไซต์ ได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยคิดค่าบริการในการจัดส่งตามยอดเงินที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • สามารถจัดส่งสิ่งค้าได้ตามรอบการจัดส่ง ในวันทำการถัดไป ซึ่งเว็บไซต์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น.
  • ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาที่ประมาณการณ์ขึ้นเท่านั้นโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการในขั้นตอนการจัดส่งสินค้าจริงอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ผู้ใช้บริการจึงควรเตรียมสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า
* อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งสินค้าให้ถึงผู้ใช้บริการให้เร็วที่สุด