ยาเป่าคอซานจินซีกวาซวน ยาเป่าคอแตงโมง ยาผงพ่นรักษาแผลในปาก แผลที่ลิ้น แผลร้อนใน ขนาด3กรัม|ยาเป่าคอซานจินซีกวาซวน ยาเป่าคอแตงโมง ยาผงพ่นรักษาแผลในปาก แผลที่ลิ้น แผลร้อนใน ขนาด3กรัม