Vistra L-Phenylalanine วิสทร้า แอล-ฟีนิลอะลานิน 700 มก.|Vistra L-Phenylalanine วิสทร้า แอล-ฟีนิลอะลานิน 700 มก. ลดความอยากในการรับประทานอาหาร ส่งผลให้ควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ